+48501333581

Nagraj AUDIOBOOK

Dlaczego audiobook?

W ostatnich latach spada w Polsce liczba osób czytających książki, ale znacząco rośnie liczba tych, którzy korzystają z audiobooków. Popularność audiobooków jest zrozumiała i bez wątpienia będzie rosła. Można słuchać ich nie tylko w wygodnym fotelu, lecz również w samochodzie, autobusie czy w trakcie wykonywania innych czynności np nudnego sprzątania. Beletrystyka, podręczniki, poradniki, lektóry szkolne, książki historyczne, pozycje klasyczne i nowe wydawnictwa, lista pozycji stale się wydłuża a wraz nią liczba wielbicieli tej formy kontaktu z literaturą.

Koszty

Koszt wydania audiobooka jest niższy w stosunku do książki w tradycyjnej wersji papierowej, choć wyższy, porównując z ebookiem. Cena zależy od objętości tekstu (liczba użytych w tekście znaków) i waha się od kilkuset do kilku tysięcy złoty. W cenę podstawową wliczone są prace przygotowawcze (grafika okładki, nagranie, realizacja i obróbka dźwięku). Autor książki staje się oficjalnie autorem w polskim systemie wydawniczym, gdyż ebook / audiobook ma nadany nr ISBN i klasyfikowany jest w Bibliotece Narodowej, dokładnie tak samo jak publikacja konwencjonalna, czyli książka w postaci papierowej.

Wycena

Wycena przygotowania audiobooka w Studio Dźwiękowym ARTREPUBLICA ustalana jest indywidualnie i obejmuje przygotowanie okładki, nagranie lektorskie, montaż dźwięku, mastering. Dostaną Państwo odpowiednio przygotowane pliki do publikacji cyfrowej. Na życzenie można przygotować materiał do wytłoczenia na płycie CD.

Elementy składowe wyceny

Strona i arkusz wydawniczy

Strona znormalizowana i arkusz wydawniczy
Co to jest i jak to policzyć?

W wydawnictwach często używane są pojęcia strony znormalizowanej, strona maszynopisu, maszynopis znormalizowany oraz arkusz wydawniczy. Jak to rozumieć i wykorzystać w praktyce?

Strona znormalizowana

Jest to stała jednostka miary odnosząca się do tekstu ciągłego jak np.: proza, list, esej ...etc. Zawiera 1800 znaków ze spacjami co wynika z budowy dawnej strony maszynopisu – 13 pkt z podwójną interlinią (ok. 30 linijek po 60 znaków każda). Wyjątek to tłumaczenia przysięgłe. Jedna taka strona liczy 1125 znaków ze spacjami (25 wierszy po 45 znaków).

Wskazówka

Chcąc podać liczbę stron znormalizowanych, należy zliczyć w dokumencie wszystkie znaki ze spacjami i podzielić przez 1800  lub 1125 w przypadku tłumaczenia przysięgłego.

Arkusz wydawniczy

to jednostka miary objętości tekstu stosowana przy długich opracowaniach. W przypadku prozy za arkusz wydawniczy przyjmuje się tekst liczący 40 000 zn. ze spacjami lub 22 strony znormalizowane mimo iż w praktyce 22 strony * 1800 = 39 600 zn. ze spacjami. Dla poezji, arkusz wydawniczy liczy 700 wersów, natomiast w przypadku ilustracji, zapisu nutowego, wzorów matematycznych, chemicznych, diagramów itd. arkusz wydawniczy wynosi 3000 cm2.

Objętość tekstu - jak sprawdzić?

Objętość tekstu najprościej sprawdzić w Wordzie w „Statystyce wyrazów”: Należy ją podzielić przez 40 000 zn. Otrzymamy liczbę arkuszy wydawniczych. Dzieląc przez 1800 zn. otrzymamy liczbę stron znormalizowanych.

Przykład

Jeżeli tekst liczy 180 000 zn. ze spacjami, wówczas mamy 100 stron znormalizowanych (180 000 : 1800 = 100)

ARTREPUBLICA Rafał Poławski
ul. Obozowa 63/65/2
01-418 Warszawa

Facebook Vimeo